fa-IRen-US
نشانی شرکت

تهران، سعادت‌آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه بیست و هشتم غربی، پلاک ۶، واحد ۲

کد پستی: تهران - ۱۹۹۷۹۵۸۱۴۶ 

شماره‌های تماس

تلفن: ۶۵ - ۸۸۵۶۵۰۶۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۶۹۴۱۹ (۰۲۱)

نشانی پست الکترونیک

info@behbodsanatco.com

 
fa-IRen-US

مدیریت خوردگی

مدیریت خوردگی

مدیریت خوردگی

رویکردی نظام‌مند و ساختاری به مقوله کاهش خسارت‌های خوردگی

مدیریت خوردگی، به عنوان بخشی از نظام کلان مدیریت یکپارچه دارایی‌های فیزیکی (Asset Integrity Management System- AIMS)، مجموعه ای از فرآیندها و رویه های مستند را شامل می شود که سازمان را در راستای برنامه‌ریزی، اجرا و بهبود روزافزون راهکارهای ارائه شده برای مدیریت تهدیدهای ناشی از خوردگی در تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی موجود و آتی، توانمند می سازد. برای این منظور، برخورداری از درکی واقعی از "احتمال وقوع" و "پیامدهای ناشی از وقوع" خوردگی، نقشی کلیدی در تعیین راهبردهای اتخاذ شده در مدیریت خوردگی خواهند داشت.

شرکت بهبد صنعت پارس، همسو با عزم و اراده ملی صورت گرفته با هدف کنترل و کاهش خسارات و هزینه‌های خوردگی و با تکیه بر ارزش‌های بنیادینی چون صیانت از سرمایه های ملی، توجه مستمر به ایمنی و حفاظت از محیط زیست، پژوهش، آموزش و آگاهی بخشی، و همچنین با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فراهم شده در زمینه سیستم‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌های اینترنتی، تلاش تخصصی وافری به منظور گردآوری اطلاعات، امکانات و ارتباطات لازم به منظور ارائه خدمات تخصصی به منظور تحلیل داده‌های بدست آمده از اعمال روش های پیشگیرانه (Preventive) و پیشگیرانه (Predictive) را بکار بسته است.

رویکرد شرکت بهبد صنعت پارس در زمینه ارائه خدمات مدیریت خوردگی، بر ایجاد یک بستر تعاملی با کارفرمایان، در راستای ایجاد هماهنگی و هم‌سویی کامل بین ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی استوار می باشد. بر این اساس، برنامه عملی شرکت بهبد صنعت پارس در تدوین و استقرار نظام مدیریت خوردگی، متناسب با جایگاه و نقش هر یک از ذینفعان، بصوت جداگانه طراحی و تا مرحله پیاده‌سازی و مستندسازی فرآیندها با دقت تعقیب می شود. در همین راستا، تعریف دقیق شاخص‌های کلیدی قابل اندازه‌گیری و سنجش از سوی شرکت بهبد صنعت پارس، به عنوان راهنما و مرجع مورد استفاده سازمان به منظور ارزیابی و رصد میزان تحقق اهداف راهبردی نظام مدیریت خوردگی خواهند بود. همچنین، طراحی راهکارهای عملی و تخصصی به منظور تعیین اقدامات عملی (Action Plans) مبتنی بر تجزیه و تحلیل های فاصله (Gap Analysis) و تحلیل‌های ریشه‌ای علل (Root Cause Analysis) از دیگر خدمات ارائه شده از سوی شرکت بهبد صنعت پارس در این زمینه فعالیتی به شمار می آید.


سایر خدمات شرکت بهبد صنعت پارس