fa-IRen-US
نشانی شرکت

تهران، سعادت‌آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه بیست و هشتم غربی، پلاک ۶، واحد ۲

کد پستی: تهران - ۱۹۹۷۹۵۸۱۴۶ 

شماره‌های تماس

تلفن: ۶۵ - ۸۸۵۶۵۰۶۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۶۹۴۱۹ (۰۲۱)

نشانی پست الکترونیک

info@behbodsanatco.com

 
fa-IRen-US

رویکردهای شرکت بهبد صنعت پارس

رویکردهای بهبد صنعت پارس

 

امور مدیریتی

امور مدیریتی بهبد صنعت پارس

نگرش صاحبان شرکت بهبد صنعت پارس به مقوله مدیریت بر بکارگیری بهینه منابع در مسیرتحقق همزمان اهداف راهبردی مجموعه کسب رضایتمندی ذینفعان، در تلاشی همسو با ارزش های مدون سازمانی بنا نهاده شده است. در شرکت بهبد صنعت پارس، راهکارهای عملی بکار بسته شده برای پایبندی به این مفهوم از مدیریت، به شرح موارد زیر تعریف شده‌اند:

 • حفظ توانمندی مجموعه در برآوردن نیازهای بالقوه و بالفعل بازار هدف
 • تعیین شاخص های عملکردی همسو با اهداف
 • رصد اهداف راهبردی بر مبنای شاخص‌های عملکردی قابل اندازه‌گیری
 • سنجش مستمر تهدیدها و فرصت‌ها و تدوین و پیاده سازی برنامه‌های عملیاتی متناسب
 • ارزیابی بازخوردها و اجرای اقدامات اصلاحی متناسب

در این راه، پیاده‌سازی نظام نامه‌ها و رویه‌های استاندارد مدیریت تضمین کیفیت راه‌گشای عملی تلاش .

 

امور قراردادی بهبد صنعت پارس

نگاه تصمیم گیران شرکت بهبد صنعت پارس به قراردادها و پیمان‌های مجموعه، از باور آنها به حرمت و قداست مفهوم «وفای به عهد» نشأت می‌گیرد. باوری که مجموعه را فراتر از مرزهای منافع شخصی و تا رسیدن به سر منزل رضایتمندی طرف‌های قراردادی پیش می‌راند. در این راه، التزام به قانون، پایبندی به شفافیت، اصرار بر صداقت و حفظ محرمانگی اصولی را شامل می‌گردند که در شرکت بهبد صنعت پارس سنگ بنای کلیه توافقات، قراردادها و پیمان‌های مجموعه را تشکیل می‌دهند. از آنجا که نگاه صاحبان شرکت اهمیت و جایگاه کلیدی امور قراردادی در تأمین اهداف شرکت به اندازه‌ای است که مشا وره‌های حقوقی مربوط به طیف زمینه‌های تحصصی را از کارشناسان و گروه‌های زبده حقوقی متخصص در هر زمینه را جداگانه دریافت می‌دارد.

حفاظت کاتدی
 
امور اجرایی

امور اجرایی

در عرصه فعالیت‌های اجرایی نیر رویکرد اتخاذ شده در شرکت بهبد صنعت پارس مبتنی بر توجه و تمرکز بر موارد زیر می‌باشد:

 • رعایت و التزام کامل به دستورالعمل های HSE
 • برخورداری از نظام‌نامه مدون در برگیرنده استانداردهای اجرایی شرکت در مراحل مختلف کار شامل تجهیز کارگاه، اخذ انواع مجوزها از دستگاه‌های اجرایی، آغاز و پیشبرد عملیات اجرایی، تحویل کار و برچیدن کارگاه
 • تعامل و همکاری همه جانبه با کارفرمایان و سایر ذینفعان پروژه
 • فاده از نیروهای اجرایی کارآزموده و مقید به اخلاقب
 • بکارگیری ماشین آلات، ابزارآلات و تجهیزات کافی و کارآمد
 • تفکیک منابع پروژه‌های جاری
 • در نظر گرفتن منابع جایگزین و پشتیبان برای کلیه منابع فعال و درگیر پروژه
 • حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های خود و اشخاص ثالث
 • بهره‌گیری از پوشش بیمه مسئولیت در قبال حوادث و خسارات
 • مشارکت در پیشرفت و آبادانی کشور
 

امور فنی و مهندسی

شالوده و اساس فعالیت شرکت بهبد صنعت پارس بر ارائه خدمات فنی و مهندسی به بخش‌های م ختلف صنعت بنا نهاده شده . از این روی، از دیدگاه برنامه ریزان و مدیران این شرکت، توانمندی مجموعه در برآورده نمودن نیاز‌ها ی فنی و تخصصی م خاطبین، کلیدواژه رشد و بالندگی این شرکت به حساب می‌آیند. در همین راستا، رسالتی که مجموعه در ارائه خدمات فنی و مهن دسی برای خود قائل است بر اصول زیر بنیان نهاده شده‌اند:

 • فهم کامل هدف و گردآوری دقیق داده‌ها بر پایه مفاهیمی چون دقت و صحت اندازه‌گیری
 • تحلیل روشمند داده‌ها با هدف رسیدن به راهکارهای مختلف با پرهیز از پیچیدگی
 • سنجش ریسک و امکان سنجی پیاده‌سازی راهکارها بر مبنای شناخت کامل از میزان گستردگی و محدودیت‌های منابع موجود
 • پیاده‌سازی و اجرای راهکارها با تفید به قوانین، استاندادرها و مراجع مورد وثوق
 • کنترل، صحه‌گذاری و مستندسازی نتایج گردآوری شده از برداشت‌ها و مطالعات صورت گرفته
 • ثبت، تدوین و به اشتراک‌گذاری تجارب
 • مشارکت در پیاده‌سازی مفاهیم نوین تخصصی و انتقال فناوری‌های روز دنیا به کشور
Technical and engineering affairs
 
commercial Affairs

امور بازرگانی

نگرش سازمانی شرکت بهبد صنعت پارس به فعالیت های بازرگانی مبتنی بر اصولی است که در کلیه فرآیندهای عملیاتی خرید و لجستیک کالا در اولویت افدام قرار می گیرند:

 • پیاده‌سازی نظام مدون ارزیابی منابع تأمین داخلی و خارجی مبتنی بر کیفیت فنی و شرایط بازرگانی
 • حمایت از تولیدات ملی و مشارکت در ارتقاء توان تولیدکنندگان و صنعتگران کشور
 • برقراری ارتباطات خارجی توسعه یافته با طرف‌های تجاری آشنا با مقتضیات بازار ایران
 • ایجاد پشنوانه اعتباری محکم به منظور تسهیل عملیات مالی
 • تسلط و اشراف بر شیوه مکاتبات تجاری به منظور اطمینان از داشتن زبان و فهم مشترک با تأمین‌کنندگان و درخواست ‌کنندگان کالا در مراحل مختلف سفارش‌گذاری، حمل، مراودات مالی، عملیات گمرکی و تحویل
 

امور اجتماعی

رویکرد شرکت بهبد صنعت پارس به مقوله مسئولیت اجتماعی از نگاهی نشأت می گیرد که پیکره جامعه انسانی را نه به عنوان اج زایی مجزا، بلکه در قالبی بهم پیوسته و یکپارچه می بیند. نگاهی که جامعه را به عنوان اصلی‌ترین ذینفع و مخاطب فعالیت‌های خود می شناسد. نگرشی که حیطه پاسخگویی را به وسعت جامعه امر وز و فردا می نگرد و ارتقاء و پیشرفت را در بستر اجتماع جستجو می کند. چنی ن رویکردی مجموعه شرکت بهبد صنع ت پارس را بر آن داشته تا با عزمی راسخ، تحقق برنامه‌ای مدون را که بر پایه مشارکت در سه عرصه توا نمندس ازی اقشار آسیب‌پذیر، بسط و گسترش فرهنگ و هنر و حفاظت از منابع طبیعی بنا نهاده شده دنبال نموده و در این راه از هیچ تلاش و کوشش فروگذار ننماید.

امور اجتماعی
 
امور پژوهشی

امور پژوهشی و تخصصی

در شرکت بهبد صنعت پارس، مشارکت در امور پژوهشی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جزء اهداف راهبردی مجموعه تعریف شده‌اند. در این ر استا، رویکرد شرکت در زمینه ورود به عرصه پروژه های پژوهشی بر پایه تحقق اهداف زیر صورت پذیرفته است:

 • بسترسازی انتقال فناوری‌های روز به کشور و بومی‌سازی آنها
 • شناخت مکانیزم‌ شکل‌گیری پدیده‌ها از طریق مطالعات پایه‌ای و ساختاری
 • بسط وگسترش همکاری با انجمن‌های علمی-تخصصی و مراکز تحقیقاتی
 • حفظ روحیه کشف و کاوش به عنوان عامل پیشران مجموعه به سوی اهداف متعالی سازمانی